Menház - Židovské kultúrne a spoločenské centrum - Zsidó Kulturális és Közösségi Központ

Konferencia – Seminar

pinchas.JPG

Komárom:

“Vannak emberek…” – a szlovákiai magyar iskolák tanárainak továbbképzése

(2003)

Komárom:

Seminar Multiplikatorov – a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának Komáromban, általunk összeállított programja

(2005)

Seminár multiplikatorov – Holokausztal foglalkozó tanárok továbbkézése 2005

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma az idén harmadik alkalommal rendez országos konferenciát azoknak a tanároknak, akik a Holokauszt oktatásának szakértői.  

  

Kassa és Zsolna után elsősorban a 2003-as Vannak emberek… sikerén felbuzdulva Komáromot választották a 2005-ös találkozó helyszínéül. Július 7. és 9. között mintegy harminc résztvevő érkezik majd városunkba. A program előkészítése jelenleg folyik, a tanárok terveink szerint megismerkednek Komárom és a környék zsidó nevezetességeivel és egy napot Budapesten töltenek majd.  

  

A szeminárium komáromi programjai minden érdeklődő számára nyilvánosak! A programot a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Komáromi Zsidó Hitközség közösen szervezik. 

  

Szlovák Köztársaság  

Oktatási Minisztériuma 

  

Komáromi Zsidó Hitközség 

  

MENHÁZ 

 Zsidó Kulturális és Közösségi Központ 

  

Tanárok szemináriuma a Holokauszt oktatásának témakörében 

  

2005. július 7-9. 

  

2005. július 7., csütörtök 

Helyszín: Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központ, Wallenstein Zoltán terem 

  

14:00              Megnyitó 

14:15              A Komáromi Zsidó Hitközség bemutatása,  

                      filmvetítéssel 

15:30              Shalom klub extra- találkozás a közösség tagjaival 

17:00              Városnézés- Komárom zsidó nevezetességeire  

                      fókuszálva- vezeti Mácza Mihály helytörténész  

                      (szlovák nyelven) 

18:30              A komáromi zsidó temető megtekintése 

  

2005. július 8., péntek 

  

Egész napos program Budapesten, látogatás a Dohány utcai zsinagógában és a Zsidó Múzeumban, találkozó a Haver Alapítvánnyal, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely megtekintése, Kabalat Shabat 

  

2005. július 9., szombat 

Helyszín: Panoráma Szálloda, Komárom 

  

  

09:00      Bevezetés az „Így csináljuk mi” workshopba (a régió  

              Holokauszt oktatási tapasztalatának összegzése és   

              bemutatása) 

09:15      Így csináljuk mi – Varga László, a nagymegyeri Gimnázium és  

              Kereskedelmi Akadémia tanára 

10:00      Így csináljuk mi- a Komáromi Zsidó Hitközség által  

              alkalmazott módszerek 

11:00      Így csináljuk mi- a Selye János Gimnáziumban, előadó PaeDr.  

              Králikné Novák Zsuzsanna, az iskola Holokauszt  

              programjainak felelőse 

11:45      Feed back, értékelés 

Július elején harmadik alkalommal találkoztak azok a szlovákiai tanárok az egész országból, akik már részt vettek valamilyen, a Holokauszt oktatásával kapcsolatos képzésen Izraelben, Németországban vagy az USA-ban. A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma, Tóth Tibor, az ipolysági gimnázium tanára javaslatára ezúttal Komáromot választotta helyszínül. A közel 30 résztvevő Szlovákia szinte minden régióját képviselte.  

Csütörtök délután a Panoráma Szálloda konferenciatermében az esemény főszervezője, a minisztérium kétoldalú kapcsolatok osztályának vezetője, Maria Slugeňová és kolleganője Milena Masicová nyitotta meg a tanácskozást. A csapat Paszternák Tamás, koordinátor vezetésével ezután a Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központba vonult, ahol megismerkedhettek a komáromi zsidó közösség történelmével, megtekintették a zsinagógát és az épület termeit. Levetítettük Susi és Péter Scheiner Emlékezések a jövőért, zsidók Komáromban című filmjét. A Shalom klub évadzáró összejövetelének keretében, Ing. Ladislav Urban, Bergen-Belsen túlélője mesélt életéről, kutatásairól. A résztvevőket Pasternák Antal a KZSH elnöke is köszöntötte.  

Mácza Mihály történész két órás városnéző sétája során vendégeink megismerhették Komáromot, különösképpen a zsidó vonatkozású nevezetességeket. A délutáni program a zsidó temető megtekintésével ért véget. A vacsorát a Szekeres csárdában fogyasztották el a résztvevők. 

Pénteken kora reggel indultunk Budapestre. Elsőként a Zsidó Múzeumot, a Dohány utcai zsinagógát és a Wallenberg Emlékparkot tekintettük meg. Az idegenvezetést Kornfeld Nelly fordította szlovák nyelvre. A zsidó konyha specialitásaiból Szántó György által összeállított menü alapján a Carmel étteremben kaptak ízelítőt a tanárok. Sétánk során kívülről megtekintettük a Rumbach és Kazinczy utcai zsinagógákat. A délutáni program első állomásán a Bálint Zsidó Közösségi Házban a Haver Alapítvány két képviselője Lányi Eszter és Schőn Edina mutatták be az általuk alkalmazott oktatási módszereket. A Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely oktatási termében rövid bevezetőt hallhattunk a múzeum létrejöttéről és az Auschwitz albumról, ezután megtekintettük a zsinagógát és a kiállítást. Fontosnak tartottuk, hogy a programnak része legyen a mai zsidó élet bemutatása is. Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem péntek esti I´tentiszteletén Darvas István rabbi köszöntötte a csoportot, a tanárok nagy része ekkor járt először Kabalat Sabaton. Élvezettel hallgatták Tóth Emil főkántor csodálatos énekét. A menzán tartott kiduson Maria Slugeňová mutatta be a szeminárium résztvevőit, és egyben megköszönte a szívélyes fogadtatást. Ezúton mondunk köszönetet Várhegyi Zsuzsának, az OR-ZsE Rektori Hivatal vezetőjének a szervezésben nyújtott segítségért. A csoport késő éjszaka érkezett vissza városunkba, ahol a Bandérium étteremben finom vacsora várt mindenkit.   

Szombat reggel „Így csináljuk mi…” címmel rendeztünk workshopot a régiónkban alkalmazott módszerekről. Elsőként Varga László, a nagymegyeri Gimnázium és Kereskedelmi Akadémia tanára számolt be az általa kiírt pályázatokról, és azok eredményeiről. Paszternák András, a Menház INFOCENTER vezetője a Komáromi Zsidó Hitközség Holokauszt oktatással kapcsolatos tapasztalatainkról adott átfogó képet, és felvázolta az önálló programalkotás lehetséges lépéseit. Dr. Králik Zsuzsanna, a komáromi Selye János Gimnázium Holokauszt programjainak felelőse, az iskola e tekintetben kifejtett tevékenységeiről adott számot. Dr. Márta Győriová, a kassai Ester Zsidó Nők Szövetsége elnöke kiemelve a zsidó kultúra megismertetésének fontosságát. A szeminárium lezárásaként a minisztérium képviselői ismertették a szlovákiai Holokauszt oktatással kapcsolatban meglévő koncepciót, és a már elékészült oktatási segédanyagokat.  

Ezúton mondunk köszönetet az ötletadóknak, a szervezőknek, Mácza Irénnek, a komáromi Panoráma Szálloda igazgatójának, Ing. Záhorsky Pavolnak, a KOM-TRAVEL utazási iroda vezetőjének, Ing. Weissová Alicának, Mgr. Piczek Ferencnek, a technikai feltételek biztosításáért, Paszternákné Kertész Zsuzsának és Pasternák Antalnak, az általuk nyújtott segítségért. 

  

Paszternák Tamás

Vannak emberek…

– Konferencia Komáromban –

2003. október 24 és 26. között került megrendezésre Komáromban a “Vannak emberek…” – a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák tanárainak továbbképzése a zsidóság és a Holokauszt témakörében a Komáromi Zsidó Hitközség – Menház Zsidó Kulturális és Közösségi központ szervezésében az Apáczai Közalapítvány támogatásával.Társszervezőként a háromnapos konferenciában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Regionális Irodája segédkezett, a szakmai színvonalat az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem /OR-ZSE/, a Haver Alapítvány, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Oktatási Osztálya és a Budapesti Holokauszt Múzeum és Dokumentációs Központ biztosította.

A tanárok, közel 40-en Kassáról, Pozsonyból, Ipolyságról, Tornaljaról, Dunaszerdahelyről, Galántáról, Somorjáról, Párkányból, Nagymegyerről, Csallóközaranyosról, Ekelről és Komáromból érkeztek. Eljött közénk PaeDr. Marta Győriová, az Eszter – Szlovákiai Zsidó Nők Szövetsége elnöke, a Zsidó Nők Világszövetségének alelnöke és Kornfeld Nelli a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség képviseletében.

A megnyitón a résztvevőket a szervezőkön kívül, Szabó Béla Komárom város alpolgármestere és Jókai Tibor a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviselője köszöntötte, majd Paszternák Tamás liturgiatörténeti előadónak, a Komáromi Zsidó Hitközség programkoordinátorának bevezető audiovizuális előadása hangzott el A zsidóság címmel.

A résztvevők megismerkedhettek a találkozás házával, a zsinagógával Várnai Gábor, az OR-ZSE negyedéves judaisztika tanárjelöltjének vezetésével, szemügyre vehették a zsidó vallás szimbólumait, használati tárgyait egy interaktív oktatás keretében a Schnitzer Ármin Mikromúzeumban, Paszternák András, a Komáromi Zsidó Hitközség programkoordinátor helyettesének magyarázataival.
Közösen köszöntöttük a Shabbatot a zsinagógában Várnai Gábor kántorjelölt és Paszternák Tamás segítségével. A Menház Wallenstein Zoltán termében ezt követően kiddust tartottunk, a program a továbbiakban a Panoráma Szállodában folytatódott, ahol a Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány gondolatébresztő óráját tartotta Fritz Zsuzsa és Schőn Edina nagy sikerrel.
Szombat reggel Kovács Tamás, a Budapesti Holokauszt Múzeum és Dokumentációs Központ történésze beszélt a Vészkorszakról és előzményeiről. Dr. Novák Tamás a Komáromi Zsidó hitközség tagja a holocaust emlékórákon szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A délután a szekciómunkák ideje volt, kiscsoportos foglalkozások keretében kerültek ismertetésre az általános iskolában használatos módszerek, Rév Kata, a Lauder – Javne Közösségi Iskola judaisztika tanárának vezetésével, illetve a középiskolai módszerekről Lantai Lindátol (Hagshama), Szalai Nórától, Jung Tamástól (UJS) és Szendy Barbarától hallhattunk. A másik két választható előadás A zsidó élet körforgása Pári Mirella (OR-ZSE IV. évfolyam) tolmácsolásában, és A zsidó élet törvényei, érdekességek – Neufeld István (OR-ZSE IV.évfolyam) és Várnai Gábor – volt.
Késő délután a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre számolt be az intézményben zajló nevelő – oktató munkáról, és a 2003. április 15-én megtartott Holokauszt emléknapról. Levetítettük a nagymegyeri gimnáziumban 2003. szeptember 9-én tartott Holokauszt emléknapról készült televíziós beszámolót is.
A szarvasi nemzetközi nyári zsidó ifjúsági táborban alkalmazott múltkutatás módszereiről a nap zárásaként Paszternák András és Tamás adott összefoglalót. Az estét a Pedagógus Szövetség által szervezett buszos kirándulás tette színessé, a búcsi malomban megvacsoráztunk, majd a résztvevők megismerkedhettek a falu nevezetességével, a búcsi borral egy közeli borospincében. A vidám, könnyed program jó alkalom volt a kapcsolatépítésekre.

Vasárnap reggel kalandos barangolásra indultunk, felfedeztük Komárom zsidó emlékeit, majd a zsidó temetőbe megérkezve Pári Mirella ismertette a MAZSIHISZ Oktatási Osztálya által kiírt, a helyi értékek feltárását célzó pályázatot, Paszternák Tamás a temetkezési szokásokat foglalta össze, Paszternák András pedig az itt található nevezetesebb sírokról mesélt.

A konferenciát feed back zárta, a visszatekintésen mindenki elmondhatta, mit is adott neki ez az intenzív három nap. A résztvevők ígéretet tettek, hogy amennyiben sikerül egy – egy emlékórát, emléknapot megszervezniük, arról beszámolnak, a szervezők ezekhez minden lehetőségükre álló segítséget megadnak majd.

Az eseményről a média széles körben számolt be, a TASR (Szlovák Távirati Iroda közleményben tudósított) a Pátria Rádió (a Szlovák Rádió Magyar Adása) részletes helyszíni beszámolót és riportot közölt adásában.

Úgy érezzük, akik eljöttek aktív résztvevői voltak a továbbképzésnek. Köszönet nekik, és mindenkinek, aki a konferencia lebonyolításában segítségünkre volt, különösen Mácza Irénnek, a komáromi Panoráma Szálloda igazgatójának a kedves fogadtatásért, Piczek Ferencnek a műszaki feltételek biztosításáért, Ing. Weissová Alicának, Paszternák Zsuzsának és Antalnak amiért mindenben a segítségünkre voltak, Dr. Schőner Alfréd főrabbinak, Fritz Zsuzsának és Dr. Darányi Andrásnak a program szakmai véleményezéséért és a szakmai háttér biztosításáért, Lantai Lindának, Alföldy Katának Szalai Nórának (aki az idén harmadszor jött önkéntesként Komáromba segíteni) és Jung Tamásnak a bíztatásért.

2003.10.28
Paszternák Tamás

%d bloggers like this: