Menház - Židovské kultúrne a spoločenské centrum - Zsidó Kulturális és Közösségi Központ

Pinchas leb Frieden – zdroj pre výuku: Interaktívna vyučovacia hodina v Ozoráku

In Pinchas on January 11, 2008 at 6:26 pm

Dobrovoľníci zo Zdroja pre výuku Pinchas leb Frieden už po druhý raz navštívili strednú školu Ozorák v Dunajskej Strede. Prišli na pozvanie pána profesora Illésa, aby sa porozprávali so študentmi o židovstve a o hrôzach pohromy II. svetovej vojny. Zúčastnení asi 120 žiaci sa najprv oboznámili s významom slova „Žid“, neskôr hovorili o židovskej histórii a o židovskom živote. Pojem židovskej komunity a história pohromy II. svetovej vojny bola priblížená pomocou informatívnych metód vyučovania a s novou modernou technikou. Samozrejme sme nezabudli ani na židovskú komunitu v Dunajskej Strede. Na konci vyučovania žiaci recitačným programom vzdali poctu miestnym obetiam. 

V priebehu programu sme si spomenuli na uja Feriho Kornfelda, ktorý nás nedávno opustil a s ktorým sme už realizovali celý rad vyučovacích programov tak v Dunajskej Strede ako aj vo Veľkom Mederi.

PA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: